• Slide4
  • Slide3
  • Slide2

Op zaterdag 15 juni 2019 zal voor de tiende keer het inmiddels traditionele Sluizenfestival worden georganiseerd.
Hoewel wij als Brulboei een belangrijke rol in zowel de organisatie als het optreden hebben,is een dergelijk evenement alleen mogelijk met hulp van velen die ons koor een warm hart toe dragen.
Naast de vele vrijwilligers van de diverse organisatie uit Vreeswijk, de medewerking van de gemeente Nieuwegein en andere instanties hebben we al jaren diverse koren mogen begroeten.
Voor dit lustrum hebben we ons verzekerde van twee koren. Welke koren dat precies zijn houden we nog even stil.
Voor de puzzelaars onder de lezers:
Het ene koorvoelt zich wel bij de getijden in de Oude Maas, het andere koor zal je verbaasd laten staan over de klanken die in Nieuwegein te horen zijn.
Naast de koren zijn we nog bezig met een zeer bijzondere act. Ook hierover hullen we ons nog even in nevelen.

Zodra alles in kannen en kruiken is, zullen we het programma op onze site (en op diverse plaatsen in Vreeswijk en omringende dorpen en steden) presenteren.

Als we 15 juni ook nog een beetje mooi weer krijgen, dan wordt het weer een dag om niet te vergeten.