Op 2 september 2016 is het jaar waarin we ons 20-jarig jubileum vieren van start gegaan. Een groot feest in het Petanquecentrum in Nieuwegein was de eerste jubileumactiviteit. Samen met de partners maakten we er met hulp van de leden van de Petanque-vereniging een gezellige happening van.

Zo willen we in de loop van het seizoen een aantal activiteiten speciaal in dit jubileumkader plaatsen. Op vrijdag 4 november organiseren we een "Benefietconcert" in het Kerkelijk Centrum De Rank. De opbrengst van dit concert is bestemd voor het verzorgen van optredens voor instanties die geen geld hebben om ons optreden zelf te betalen. De eerste €250,- hiervan betaalden we alvast aan de werkgroep die bezig is met de vernieuwing van Fort Vreeswijk. Andere plannen zijn: een gezamenlijk concert met het fanfarecorps Sint Ceacilia in gebouw de Wiese in Schalkwijk. Aan ons eigen Sluizenfestival, op de derde zaterdag van juni (zaterdag 17 juni 2017), willen we een speciaal tintje geven. Waar we andere jaren zeemans- of shantykoren uitnodigden, willen we er nu een echt Nieuwegeinse happening van maken. Definitief is inmiddels dat de volgende koren onze gasten zullen zijn: mannenkoor Hearts of Holland Chorus; vrouwenkoor De Dolle Diva's en het dameskoor RefreshSing. (zie voor verdere informatie over het Sluizenfestival onder het kopje 8ste Sluizenfestival. De slotactiviteit van het jubileumseizoen wordt definitief georganiseerd op vrijdag 15 september met een gezellige avond voor de Brulboeiers en hun partners. Deze avond vindt plaats vanaf 17.00 uur tot ± 22.30 uur in de grote zaal van Kerkelijk centrum De Rank, Lupinestraat 11 te Nieuwegein. Het zal een gevarieerd programma zijn met allerlei muzikale actoiviteiten, lekker eten enz., enz.