Ook in het voorjaar van 2015 is ons zeemanskoor deed ons zeemanskoor mee aan het zogenaamde 'Oral history project'. Op verzoek van de Stichting Kunst Centraal en de Stichting Landschap Erfgoed Utrecht gaven dit jaar weer 28 gastlessen in de diverse groepen 7 en 8 van basisscholen in vooral Nieuwegein-Noord.

Tijdens deze gastlessen, die ongeveer 45 minuten duren, probeerden we de leerlingen iets te vertellen over de geschiedenis van de scheepvaart. Hierbij speelden allerlei facetten van menselijk samenleven een rol. Op interactieve wijze probeerden we het een en ander duidelijk te maken. Vooral in de tijd van de zeilvaart was het natuurlijk heel belangrijk dat er aan boord werd samengewerkt. Vaak was een shantyman dan de aangever en deed het overige scheepsvolk wat hij aangaf. Om de moed er in te houden ging dat niet sprekend maar vooral zingend. Bijvoorbeeld bij het hijsen van de zeilen, maar ook bij het binnenhalen van de netten of bij het lichten van het anker. Wat in het leven van een schipper en diens vrouw en kinderen veel betekende was het steeds weer opnieuw afscheid moeten nemen van man, van vrouw en van kinderen. De emoties liepen dan vaak ook hoog op. Verdriet bij het vertrek, maar ook grote blijdschap bij het weer binnen varen van de haven. Soms bleven schippers voor altijd weg en kregen dan een zeemansgraf. Gelukkig was het voor de varenden niet alleen maar kommer en kwel. Er werd aan boord maar ook in de havens die men aandeed veel plezier gemaakt met elkaar en met de plaatselijke bevolking. Liedjes over scharreltjes, over gebruik van alcohol, enz., maar ook over piraterij, enz., enz. werden veel gezongen. De 45 minuten vlogen ook dit jaar weer heel snel om.

Wat cijfers op een rijtje: 28 groepen van ± 25 leerlingen. We bereikten zo ± 700 leerlingen in de leeftijd van 11 en 12 jaar. Elke les waren we met 1 gitarist, 2 accodeonisten, 1 dirigent, 1 verteller en 5 leden met een hoge stem en 5 leden met een lage stem aanwezig. In totaal waren er dus ± 420 Brulboeiers in de weer om dit project te realiseren. 't Was geen last, het was vooral een lust om dit met elkaar en met de Nieuwegeinse scholieren te beleven.

Wil je meer informatie over deze gastlessen, neem dat contact met ons op via de contactadressen op de website.