Nieuws en wetenwaardigheden over zeemanskoor 'de Brulboei'

"Theater Totaal", een professionele muziek- en toneelgroep voor mensen met een verstandelijke beperking bereidt zich samen met o.a. ons zeemanskoor voor op de voorstelling "Vogelvrij". Een weer heel bijzonder project wat gaat leiden tot een viertal uitvoeringen van een grote theaterproduktie die wordt opgevoerd op donderdag 21, vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 juni 2018. De plaats waar dit werk aan het publiek wordt getoond is de Museumwerf aan de Wierselaan 113 in Nieuwegein-Vreeswijk. 
Op uitvoeringen vinden op donderdag, vrijdag en zaterdag plaats van 20.00 tot 21.30 uur. Op zondag is het optreden gepland van 15.00 tot 16.30 uur.

De entreeprijs voor bezoekers is vastgesteld op €12,50 p.p. 

Voor 65+ € 7,00 p.p. 

Zie voor uitgebereide informatie ook de website van Theater Totaal t.w. www.theatertotaal.nl

Met de gastkoren "Shantykoor Bravour" uit Woerden en het Nieuwegeinse popkoor "Amazing" vormde zeemanskoor "De Brulboei" een geweldig drietal. Het prachtige weer hielp natuurlijk mee aan een heel geslaagd festival. Het publiek was in grote getale aanwezig en genoot zicht- en hoorbaar van de afwisselende optredens. 

Maar ook de entourage, de prachtige sleepboot Harmke haaks op de twee pontons, midden in de benedenkolk van de Oude Sluis sprak tot de verbeelding. Voeg daarbij de  uitnodigende stoelen van de plaatselijke horeca en van de Brulboei zelf. Dat alles maakte het feest compleet.

Burgemeester Backhuijs gaf ook blijk van zijn betrokkenheid, evenals het enige erelid dat de Brulboei rijk is, Jo Beukes -oprichter en dirigent van het eerste uur- was aanwezig.

Veel dank uitte de voorzitter van het koor, Wim van Meeteren, aan de vele vrijwilligers die vooraf, tijdens en na het festival met vereende krachten zorgden dat alles weer tot in de puntjes geregeld was.

Speciaal werden natuurlijk ook de sponsoren van dit evenement geroemd: de gemeente Nieuwegein, de activiteitengroep Vreeswijk, de vaste groep sponsoren van de Brulboei ( Slagerij Koekman, Electrozaak Visser, verzekeringsbedrijf Hoogendoorn en autobedrijf Kooijman), maar ook de plaatselijke horeca, die de consumptiebonnen voor weinig geld ter beschikking stelden.

Op naar het tiende festival. Als het koor daartoe besluit, zal het worden gehouden op zaterdag 15 juni 2019. 

De oecumenische dienst, het tweede onderdeel van het zomerweekeinde, staat dan genoteerd voor zondag 16 juni 2019. 

Zie binnenkort de foto's van het Sluizenfestival 2018 op onze website onder de link fotoalbums!

Van een optreden van ons koor wordt regelmatig door toehoorders een fimpje gemaakt.
Een aantal komen op YouTube terecht en een aantal krijgen wij toegestuurd.

Op ons eigen YouTube kanaal hebben we een aantal van die filmpjes geplaatst.
Klik hier om de video's te bekijken.

De door andere mensen geplaatste video's hebben we op ons YouTube kanaal gelinkt.
Klik hier om die vidoe's te bekijken.

Uiteraard ontvangen wij graag video's die van onze optredens zijn gemaakt.
Via onze contactpagina horen wij graag van u.

Tijdens de voorbereidingen was er nog nagedacht over extra publiciteit in de weken voorafgaande aan het gezamenlijk concert van Zeemanskoor de Brulboei en de Jostiband.
Al heel snel bleek dat dit niet nodig was en vrijdag 27 november stonden we dan ook in een uitverkochte zaal.

De combinatie van de Brulboei en de Jostiband beloofde een prachtige avond op te leveren en met tevredenheid (en lichte trots) kijken we nu terug op een zeer geslaagd concert.
Na afloop hebben we veel positieve reacties mogen ontvangen.

Veel mensen hebben foto's en filmpjes gemaakt en één daarvan willen wij graag met u delen.
Openingslied van concert op 27 november 2015

Ook in het voorjaar van 2015 is ons zeemanskoor deed ons zeemanskoor mee aan het zogenaamde 'Oral history project'. Op verzoek van de Stichting Kunst Centraal en de Stichting Landschap Erfgoed Utrecht gaven dit jaar weer 28 gastlessen in de diverse groepen 7 en 8 van basisscholen in vooral Nieuwegein-Noord.

Tijdens deze gastlessen, die ongeveer 45 minuten duren, probeerden we de leerlingen iets te vertellen over de geschiedenis van de scheepvaart. Hierbij speelden allerlei facetten van menselijk samenleven een rol. Op interactieve wijze probeerden we het een en ander duidelijk te maken. Vooral in de tijd van de zeilvaart was het natuurlijk heel belangrijk dat er aan boord werd samengewerkt. Vaak was een shantyman dan de aangever en deed het overige scheepsvolk wat hij aangaf. Om de moed er in te houden ging dat niet sprekend maar vooral zingend. Bijvoorbeeld bij het hijsen van de zeilen, maar ook bij het binnenhalen van de netten of bij het lichten van het anker. Wat in het leven van een schipper en diens vrouw en kinderen veel betekende was het steeds weer opnieuw afscheid moeten nemen van man, van vrouw en van kinderen. De emoties liepen dan vaak ook hoog op. Verdriet bij het vertrek, maar ook grote blijdschap bij het weer binnen varen van de haven. Soms bleven schippers voor altijd weg en kregen dan een zeemansgraf. Gelukkig was het voor de varenden niet alleen maar kommer en kwel. Er werd aan boord maar ook in de havens die men aandeed veel plezier gemaakt met elkaar en met de plaatselijke bevolking. Liedjes over scharreltjes, over gebruik van alcohol, enz., maar ook over piraterij, enz., enz. werden veel gezongen. De 45 minuten vlogen ook dit jaar weer heel snel om.

Wat cijfers op een rijtje: 28 groepen van ± 25 leerlingen. We bereikten zo ± 700 leerlingen in de leeftijd van 11 en 12 jaar. Elke les waren we met 1 gitarist, 2 accodeonisten, 1 dirigent, 1 verteller en 5 leden met een hoge stem en 5 leden met een lage stem aanwezig. In totaal waren er dus ± 420 Brulboeiers in de weer om dit project te realiseren. 't Was geen last, het was vooral een lust om dit met elkaar en met de Nieuwegeinse scholieren te beleven.

Wil je meer informatie over deze gastlessen, neem dat contact met ons op via de contactadressen op de website.

Historisch bezoek Koningspaar op 30 mei 2013

Het bezoek van het nieuwe koningspaar aan Vreeswijk op donderdag 30 mei 2013 werd een geweldig gebeuren. Voor de koning en de koningin,. Voor de bewoners van Vreeswijk. Voor de kinderen van de Willem Alexanderschool. En last but not least voor ons zeemanskoor De BRulboei. Een ruim 2½ uur durend optreden met een kleine veertig nummers schalde dankzij de geweldige geluidsverzorging van Hulskamp audio door het dorp. Er is een schitterende reportage van deze middag gemaakt door het bedrijf Promare o.l.v. Raymond de Jonge. Kijk hiervoor op www.promare.nl Klik de titel: "Veel bezoek webtv......" aan. Scroll vervolgens naar beneden voor de plug en klik deze vervolgens aan. Ruim 57 minuten kijkplezier.

Wil je deze beelden op DVD in je bezit krijgen, dan kan dat. In de Dagwinkel in Vreeswijk zijn ze voor de prijs van € 7,99 te koop.