In 1997 staken zo'n acht leden van het Nieuwegeins Mannen Koor de koppen bij elkaar, met de vraag 'Zou het niet wat zijn om met een aantal enthousiastelingen wat Zeemansliederen te gaan zingen'. Als onderafdeling van het NMK gingen ze van start.

brulboei02

Een prima initiatief. Repeterend in de kantine van scheepswerf Buitenweg, onder leiding van dirigent Jo Beukes, groeide het koor in korte tijd uit. In februari 2002 werd het NMK vanwege een steeds kleiner wordend ledental opgeheven.

Door een aanpassing van statuten en huishoudelijk reglement werd formeel het Zeemanskoor "De Brulboei" in Nieuwegein Zuid (het voormalige Vreeswijk) opgericht.

Inmiddels is de Brulboei uitgegroeid tot een koor waarvan ± 55  zangers zitten. De zingende leden worden begeleid door onze acht accordeonisten. We hebben twee trombespelers en een gitarist. Indien nodig kunnen we een beroep doen op gastbegeleiding door key-board-speler. 

brulboei-187Het geheel staat onder leiding van onze dirigent Ton Mink.

De repetities vinden op de donderdagavond plaats in de aula van de Willem Alexanderschool aan de Koninginnenlaan 5 in Nieuwegein-Zuid (Vreeswijk). Altijd gezellig en met ruimte voor meer (jonge) leden.

Met veel plezier zingen we een breed repertoire van vooral bekende Nederlandstalige liedjes. Vooral het motto: "Kun je zingen, zing dan mee!" spreekt ons en onze fans aan. Dit blijkt wel tijdens de ongeveer 30 optredens per jaar. Het merendeel van de optredens vindt plaats in bejaarden- en verzorgingshuizen, maar ook bij braderieën, tijdens havenactiviteiten, bij openingen van bedrijven, enz.., enz. treden wij graag en met veel plezier op.

In september 2002 verscheen onze eerste CD, genaamd "Smijt de trossen los". De 1100 exemplaren vlogen de deur uit. Ook onze tweede CD "Stoere jongens", is inmiddels uitverkocht. In november 2008 gingen we aan de slag met de produktie van CD nummer 3. Deze kreeg als titel "Langs de haven" mee. Inmiddels hebben we ons 15-jarig bestaan achter de rug. Het hele jaar 2012 vierden we feestjes en feesten. Onze vierde CD "Zwerven op zee." werd in juni van dat jaar gepresenteerd. Dankzij de sponsoring van Rederij Driemast werd ook dit weer een prachtig exemplaar.

Inmiddels hebben we ons 20-jarig bestaan achter de rug. We vierden het in ons koorseizoen 2016 – 2017 met allerlei feestelijke activiteiten. Met name de slotavond op 15 september 2017 zal ons lang bij dit jubileum doen stilstaan. Maar ook de Nieuwjaarsontmoeting met rooie Arie en het 8ste Sluizenfestival met uitsluitend Nieuwegeinse koren waren hoogtepunten.
Na de vierde CD “Zwerven op zee”, die uitgebracht kon worden dankzij sponsoring van het sleepvaartbedrijf de Driemaster, kwam in dit lustrumjaar ook de 5e CD “Behouden Vaart“ van de pers. Als 20-jarig jong koor met een gemiddelde leeftijd van boven de 70 zijn we inmiddels met frisse moed op weg naar de volgende feestjes.